Historiek

Koninklijke scheidsrechtersvereniging Noordergouw

HISTORIEK

HOE HET BEGON ...

 

We schrijven eind juli 1954.

In café "De Pauw", destijds lokaal van Kapellen F.C. en verzamelplaats van alle voetballiefhebbers en toogstrategen, ontmoet ik Petrus Greefs, Frans voor de vrienden toen scheidsrechter in de namiddagreeksen. Het gesprek gaat uiteraard over voetbal en arbitrage. We zijn het eens dat het spijtig is dat de scheidsrechters uit de omtrek elkaar zo weinig zien en kennen.

Zo komen we stilaan op het idee om een vereniging voor scheidsrechters op te richten. Na enkele persoonlijke contacten tussen Frans Greefs, Jos Remacle, Emiel Buelens, Marcel De Bruyn en ikzelf besloten we om de kring formeel te stichten en de eerste algemene vergadering voor te bereiden.

Afgesproken wordt dat ik een brief naar het scheidsrechterscomité zou schrijven om de namen en de adressen van de scheidsrechters uit de streek te krijgen.

Dhr. Jos Adriaens, toenmalig secretaris van de P.S.C., was zo vriendelijk hierop positief te antwoorden. We kregen een brief met 26 namen en adressen. Vele scheidsrechters waren niet van de streek. De 4de provinciale reeksen bestonden niet, evenmin de miniemen en de preminiemen. Bovendien was er een tekort aan scheidsrechters. In de lagere afdelingen waren zelden of nooit grensrechters en het gebeurde dat dezelfde scheidsrechter om half 10 bijvoorbeeld de scholieren en om 11 uur de juniors moest fluiten.

Bij de oprichting was in de Noordergouw geen enkele scheidsrechter van hogere afdeling en slechts 2 die namiddagwedstrijden floten. De rest waren hetgeen we toen "Kadettenblazers" noemden. Naijver was er niet.

Het organiseren van verplaatsingen naar de wedstrijd was toen zeer blangrijk. Voor zover ik mij kan herinneren was er in de ganse vereniging maar één man die een auto bezat. Veel collega's deden die verplaatsingen met het openbaar vervoer of per fiets. Elke donderdag werd er afgesproken om elkaar te helpen met de verplaatsingen voor 's zondags.

De eerste maanden na de stichting werden er vanwege verschillende personen ernstige

bezwaren gemaakt tegen het bestaan van onze vereniging. Volgens velen van hen konden

" Mannekens" uit de Noorderkempen toch niet hetzelfde doen als de bestaande vriendenkringen. Gelukkig hebben we toen met gezond boerenverstand gereageerd en door daden bewezen dat we dat wel konden.

 

Als medestichter van de S.V. Noordergouw ben ik het huidig bestuur dankbaar mij de kans te geven hier aan het woord te komen.

Ik dank ook al degene die in de loop der jaren, de vereniging in stand hebben gehouden. Het verheugt mij ten zeerste vast te stellen dat wat wij nu 40 jaar geleden, in onze jeugdige overmoed, meenden te moeten oprichten vandaag nog aan de behoefte van de scheidsrechters beantwoordt.

Moge het nog vele jaren verder gaan in dezelfde geest van vriendschap en collegialiteit die ons bij de oprichting bezielden.

 

Robert Smets

 

 

IN MEMORIAM ...

 

 

 

Zoals onze huidige voorzitter een begrip geworden is voor Noordergouw, zo was Petrus Greefs één der basisleggers en tevens een begrip van en voor Noordergouw tijdens de eerste jaren van ons bestaan.

Petrus Greefs was op het ogenblik van de stichting reeds namiddagscheidsrechter. Dit belette hem niet actief deel te nemen aan de oprichting van een nieuwe vriendenkring en er gedurende meerdere jaren voorzitter van te zijn. Voor zijn taak als opleider was Petrus Greefs zelf topscheidsrechter en kandidaat voor de nationale reeksen geweest in onze provincie. Gedurende moeilijke beginjaren was Greefs niet alleen de stuwende kracht van Noordergouw, maar vooral een goed mens die menig scheidsrechters in nood uit de problemen hielp.

Zijn leven stond in het teken van de arbitrage, wat resulteerde in volgende onderscheidingen: Bondsplakket, Lid van verdienste, Ere-voorzitter Noordergouw.

Op 17 mei 1991 overleed Petrus Greefs.

Wij zouden in onze plicht tekort schieten wanneer wij in dit voor ons nochtans een feestelijk jaar, niet even een moment aandacht te schenken en met eerbied en dank voor het geleverde werk terug dachten aan één van de pioniers van het eerste uur.

PETRUS GREEFS

Voorzitter 1954 - 1966

Geb. : 25.04.1923

Overl. : 17.05.1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EERSTE PLOEGFOTO S.V. NOORDERGOUW

Weinig leden van S.V.N. zullen weten dat de blauw-witte kleuren van de kring hun oorsprong vonden in het feit dat de eerste voetbalwedstrijden werden gespeeld in de truitjes van de club, waarvan toenmalige secretaris Emiel Buellens, ook bestuurslid van S.V.N. was, we bedoelen hier Voetbalclub Mariaburg.

Copyright KSVN© Indy Gebruers All Rights Reserved