Ludo Buts

Koninklijke scheidsrechtersvereniging Noordergouw

LUDO BUTS

IN MEMORIAM LUDO BUTS

 

 

"De dood eist alles op : Sterven is een wet, geen straf".

Zondag 7 april 1991, in de vroege namiddag, bij de aanvang van vele voetbalwedstrijden,

streed en overleed LUDO BUTS, oud nationaal scheidsrechter en opleider bij de C.S.C.

Ludo werd geboren op 7 oktober 1940 te Wuustwezel.

Van in zijn jeugd was hij bezeten van de voetbalmicrobe. Op zijn 11de jaar sloot hij aan bij Wuustwezel om reeds op zijn 16de jaar als doelverdediger van het eerste elftal te fungerenen er met zijn ploeg in 1962 te promoveren naar 2de provinciale. Zijn betrokkenheid met voetbal bewees hij nogmaals door als student van de handelsschool te Hoogstraten tot in de finale te geraken van de toen befaamde "Kardinaalsbeker".

In 1966 werd hij doelverdediger bij St. Lenaarts. Wijze mensen mogen zeggen wat ze willen maar de ene hartstocht wordt nooit genezen door een andere. Deze spreuk van Lord CHESTERFIELD heeft zeker bij Ludo een rol gespeeld om dicht bij het voetbalgebeuren te blijven.

Op 27 maart 1972 werd hij als stagelopend scheidsrechter opgenomen in de P.S.C.A.

Door zijn inzet, zijn wilskracht en aanpassingsvermogen was zijn verblijf in de jeugdreeksen van zeer korte duur. In het seizoen 1973-1974 floot hij als scheidsrechter in 2de en 3de provinciale en in 1974-1975 in 1ste provinciale. op 26 mei 1975 werd hij voorgesteld door de P.S.C.A. en aanvaard door de C.S.C. als scheidsrechter in bevordering om er tot 1985 een

360-tal wedstrijden te leiden. Op 8 juni 1985 werd Ludo opleider van scheidsrechters bij het C.S.C.

In alle gesprekken met Ludp over zijn hobby kon men steeds hetzelfde vaststellen : Hij handelde correct, met overtuiging en persoonlijke inzet, rekening houdend met ieders menselijkheid. Ook op onze scheidsrechtersvereniging heef hij zijn stempel gedrukt. Als jong scheidsrechter sloot hij in 1972 onmiddellijk aan bij S.V. Noordergouw. Hij maakte deel uit van de voetbalploeg als doelverdediger en van de kwikploeg die deelnam aan de kwikavonden, georganiseerd door K.S.O.V.A.

In 1975 werd hij als bestuurslid verkozen en onmiddellijk aangeduid als voorzitter ter opvolging van de ontslagnemende François Gillis.

Dankzij zijn organisatie en motivatietalent, wist hij de bloeiende S.V. Noordergouw nog verder uit te bouwen.

Niet allen zijn leden, maar eveneens zijn familieleden lagen hem nauw aan het hart.

Kameraadschap, vriendschap en hulp bieden waren enkele van Ludo's sleutelwoorden. Onopvallend wist hij andere te motiveren om hun steentje bij te dragen tot de uitbouw van de vereniging. Wie kende niet zijn schouderklopjes?

Nooit kwam het in hem op iemand iets in de weg te leggen. Hij week ook geen strobreedte af wanneer het erop aankwam verdedigen. Hij leefde mee met zijn leden, met hun vreugde, maar ook en vooral met hun tegenslagen. Zijn persoonlijk engagement om hulp te bieden, om leed te verzachten, was onuitputtelijk.

Onder zijn voorzitterschap van 1975-1985, behaalde S.V. Noordergouw een 5-tal maal de zo begeerde S.O.V.A.-Wisselbeker.

Zijn bescheiden innemende glimlach verraad telkens zijn tevredenheid en fierheid over zij, kwisploeg, over zijn Noordergouw.

 

Tijdens één van de laatste bezoeken aan het ziekbed van Ludo, betreurde hij het

"voor één keer" niet aanwezig te kunnen zijn op het Jaarlijks banket van S.V. Noordergouw.

Provinciaal en ook nationaal werd S.V. Noordergouwneen begrip.

Nu is Ludo heengegaan, weg van ons, zijn scheidsrechtersvrienden, weg van zijn Yvonne, weg van zijn kinderen...

Omdat hij zijn familie in al zijn activiteiten wist te betrekken, weten we hoe diep dit smartelijk verlies hen treft.

Overal waar hij als scheidsrechter, als lid van S.V. Noordergouw of als opleider van de C.S.C. fungeerde, stond Yvonne aan zijn zijde.

Voor ons Noordergouwers, was en blijft ze één van de onzen.

Ook wij zullen Ludo's gulle glimlach missen.

Wij kunnen ons misschien troosten met de woorden van E. LAURILLARD: "Het is met het leven als met een redevoering: het komt meer op de inhoud dan op de lengte aan."

En aan Yvonne willen we dit nog zeggen : Wanneer ge door smart wordt teneergedrukt, denk dan aan de treffende woorden van CARBYLE : "De eeuwige sterren schijnen, zodra het donker genoeg is."

 

 

DANK U, LUDO !

 

 

Vanwege S.V. Noordergouw

LUDO BUTS

GEB. : 07-10-1940

OVERL. 07-04-1991

Copyright KSVN© Indy Gebruers All Rights Reserved